Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hakkımızda

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. başarılı geçmişinin deneyimi ile sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere bağımsız denetim, vergi ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.


Şirketimiz Belçika kanunlarına göre kurulmuş, kar amacı gütmeyen, üyeleri arasında mesleki dayanışmaya imkan sağlayan Praxity Global Alliance of Independent Firms adlı birliğin üyesidir. İngiltere'de Praxity - Global Alliance Limited unvanıyla yönetim ofisi, 96`yı aşkın ülkede üyesi bulunmaktadır. Praxity'nin kendisi denetim, danışmanlık vb hizmet vermemekte, üyeleriyle de bir ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Kar veya maliyet paylaşımını hedeflemeyen, ortak bir mülkiyet, kontrol veya yönetimi olmayan, ihtiyaç halinde farklı ülkelerdeki üyeleri arasında daha çok mevzuat paylaşımı ile ilgili mesleki dayanışma sağlamaya çalışan bir yapıdır. Praxity Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayınlanan "Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar" standardında tanımlı "Denetim ağı" kapsamına girmemektedir.

Praxity Global Alliance of Independent Firms ve Yeditepe hedeflerinize doğru ilerlerken birikimleriyle yanınızda olacaktır.

Şirketimiz aşağıda yer alan şirketlerin bir araya gelmeleri neticesinde kurulmuş bir üst oluşumdur. Bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve muhasebe desteği hizmetleri Yeditepe bünyesinde gerçekleştirilmekte, yeminli mali müşavirlik hizmetleri ise kurucu ortak  şirketlerimizce yerine getirilmektedir.


 

  • İhtisas Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.
  • Mesa Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.
  • Sahra Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.
  • NSR Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.
  • Sade Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.
  • Erkan Ateşli Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti

 

İhtisas YMM Ltd.Şti. nin 1995 yılında faaliyetlerine başlamaları ile şirketimizin ilk temelleri atılmış olup, 2006 yılında diğer ortaklarımızın iştirakleriyle birlikteliğimiz tamamlanmıştır.

Personel:

Yeditepe denetim, vergi ve kurumsal finansman konularında uzman, çözüm ortaklarının çalışanlarıyla beraber,  yaklaşık 100 personeli ile faaliyet göstermektedir. Tüm personelimiz bir çoğu  İngilizce bilmekte ve muhasebe ile finans dallarında en iyi eleman yetiştiren üniversiteler arasından seçilmektedir. Personel işe alınmasını takiben yoğun bir eğitime tabi tutulmakta ve meslek içi eğitimler mesleğin her kademesinde devam etmektedir.

 Yöneticilerimiz :

Türkiye’deki kurucu ortaklarımız denetim, mali hukuk, muhasebe, bağımsız denetim ve vergi danışmanlığı konusunda 1971 yılından bu yana kazanılmış deneyime sahiptir.