Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kadromuz

Sorumlu Ortak Başdenetçiler ve Yönetici Ortaklar

Hüseyin ÇETIN
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve sorumlu ortak başdenetçilerinden olup, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünü bitirmiştir. 1985-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. 1996 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

   
 
 
   Mehmet Nadi ABBASOĞLU
Şirketimiz Ortağı ve Başdenetçilerinden olup, 1984 yılında Marmara Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1985-1995 yılları arasında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. Halen İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyesi olup, mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

Mehmet SAAT
Şirketimiz yönetim kurulu üyesi ve sorumlu ortak başdenetçilerinden olup, 1984 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iktisat Bölümünü bitirmiştir. 1985-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. 1996 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

   YILMAZ GÜNEY
1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1987-1999 yılları arasında Maliye Teftiş Kurulunda Maliye Müfettişi olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. A.B.D. Ohio Eyaletindeki The University of Akron’da ekonomi dalında MA derecesi aldı. Özel sektörde 6 yıl genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 2006 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.
 

 

   
 
 Mehmet Ruyan SOYDAN
Şirketimiz Kurucu Ortaklarından  olup, 1984 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 1985-1995 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. 1995 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

Yüksel VERDİ
Şirketimiz Ortağı ve Başdenetçilerimizden olup İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.  1971-1993 yılları arasında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak çalışmıştır. 1989 yılında 3568 sayılı Kanunla  kurulanTÜRMOB’un kuruluş aşamasında Geçici Kurul üyeliğinde bulunmuştur.  1993 yılında Gelirler Başkontrolörlüğünden ayrılarak İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olarak Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunmaktadır.

   

Zekeriya ÇELİK
Şirketimiz Ortaklarından olup 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989-1996 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. 1999 yılından beri, İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak yeminli mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.

   Sadrettin DEMİRAY
Şirketimiz Ortaklarından olup, 1991  yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1993-2010 tarihleri arasında Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul YMM odasına bağlı olarak mesleki faaliyetine devam etmektedir.
 


   Erkin ŞAĞBAN
Şirketimiz ortaklarından olup, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezun olmuştur. 1987-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü olarak çalıştıktan sonra bu görevinden ayrılmıştır. Halen İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olarak yeminli mali müşavirlik faaliyetinde bulunmaktadır.
 

Hasan ERSİN

2003 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi  İşletme (İng) Bölümü’nden mezun oldu.  2004 yılında başladığı kariyerini, farklı denetim şirketlerinde  denetimin her kademesinde görev alarak  sürdürmüştür. Şirketimiz ortaklarından olup aynı zamanda şirketimizin bağımsız denetim direktörlük görevini de yürütmektedir.

 

   

Erdoğdu ÖZ
Şirketimiz ortaklarından olup, 1971 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Muhasebe Bölümünden mezun olmuştur.
Vergi İdaresindeki 25 yıllık memuriyet görevinde    İzmit, Balıkesir ve İstanbul’da Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Gelir Müdürlüğü  yapmış ve 1997 yılında emekli olmuştur. 1999 yılından beri İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına bağlı olarak  Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunmaktadır .

   
 

 


Taner DİZDAR
Şirketimiz ortaklarından olup, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiştir.
Değişik sektörlerde, muhasebecilik, mali müşavirlik, mali işler koordinatörlüğü, muhasebe müdürlüğü ve genel müdür pozisyonlarında görev almıştır. 1999 yılından beri  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olarak  Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunmaktadır.

 

   Hasan ERASLAN

Şirketimiz ortaklarından olup,  1992 yılında Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1993-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasında bir müddet İstanbul Grup Başkanlığı’nda Grup Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2009-2015 yılları arasında özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen İstanbul YMM Odasına bağlı olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

 


 
  Aydın SET

Şirketimiz Ortaklarından olup 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Değişik sektörlerde, muhasebecilik, mali müşavirlik, mali işler koordinatörlüğü ve muhasebe müdürlüğü pozisyonlarında görev almıştır. 2001 yılından beri, İstanbul SMM Odası’na bağlı olarak mali müşavirlik mesleğini sürdürmektedir.