Duyurular

Sempozyum sunumları sitemize eklenmiştir.
Sempozyum sunumları sitemize eklenmiştir.

Yeni stajyerler
Şirketimiz. Erasmus Uzun Donem Staj kapsaminda Rotterdam Universitesinden iki ogrenciyi stajyer olarak almistir.

İkincisi düzenlenen Sempozyum 12.1.2016 tarihinde yapıldı
Yeditepe Bağımsız Denetim tarafından 12.01.2016 tarihinde ikincisi düzenlenen "en son özelgeler ışığında dönemsonu işlemleri, e-uygulamalar ve devlet teşvikleri konulu sempozyum CVK / Park Bosphorus Hotel ’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Sempozyuma farklı sektörlerden davetli üst düzey yöneticiler yoğun katılım sağladı.

Bağımsız Denetim

 Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.,  bağımsız denetim hizmetleri kapsamında aşağıda sayılan hizmetleri gerçekleştirmektedir.
• Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin, Kurul tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim Raporlarının   hazırlanması
• Genel amaçlı finansal tabloların Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluk denetimi ve Bağımsız Denetim Raporları hazırlanması
• Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporları   hazırlanması
• Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin EPDK tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim   Raporlarınınhazırlanması
• Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim   Raporlarının hazırlanması