Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bağımsız Denetim

 Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.,  bağımsız denetim hizmetleri kapsamında aşağıda sayılan hizmetleri gerçekleştirmektedir.
• Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin, Kurul tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim Raporlarının   hazırlanması
• Genel amaçlı finansal tabloların Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluk denetimi ve Bağımsız Denetim Raporları hazırlanması
• Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporları   hazırlanması
• Enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin EPDK tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim   Raporlarınınhazırlanması
• Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim   Raporlarının hazırlanması