Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.nin  çözüm ortaları tarafından , vergi hukuku ile ilgili olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunulmaktadır:

• Gelir ve Kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti kapsamında peryodik vergi denetimi
• KDV İadesi denetimi ve tasdik raporu düzenlenmesi
• 3568 sayılı kanunda öngörülen sair denetim ve tasdik hizmetinin verilmesi
• Vergi hukuku danışmanlığı
• Uluslararası Vergi Anlaşmaları ve uygulaması
• Vergi incelemeleri ve uzlaşmalarda temsil
• Vergi ihtilaflarında, çözüm ortağımız olan avukatlık bürolarıyla birlikte, dava prosedürünü oluşturma
• Vergi teşvikleri, istisna ve muafiyetler hususunda danışmanlık