Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Muhasebe Desteği

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.  çözüm ortakları ile birlikte müşterilerine, muhasebe desteği kapsamında;
• Şirketin ihtiyacına uygun hesap planı oluşturulması
• Beyannamelerin hazırlanması
• Personel maaş bordrolarının hazırlanması
• Çözüm ortağımız olan iş hukuku ve SGK uzmanlarıyla birlikte, şirketin yapısının SSK ve İş Hukuku uygulamalarına elverişli hale getirilmesi, SSK ve İş Hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda çözüm yolları sunulması
Hizmetlerini vermektedir.