Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.  çözüm ortakları ile birlikte, müşterilerine;
• Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık
• Yatırım projeleri hususunda danışmanlık
• Halka Açılmaya yönelik işlemler
• İç denetim sistemleri kurma
• Şirket satınalma, devir, birleşme ve bölünmelerinde danışmanlık
• Hisse değerlemeleri yapma
• Karlılık ve maliyet analizi raporları hazırlama
• Şirket kuruluş hizmetleri
• Şirket ana sözleşmelerinde değişiklik
• Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye'de şube ve irtibat bürosu kurulması
hususlarında hizmet vermektedir.