Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili tebliğ ile;

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları,
- İl özel idareleri,
- Belediyeler ve
- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılmasına,

İlişkin 7256 sayılı hükümlerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar sirkülerimizde başlıklar halinde açıklanmış olup, söz konusu tebliğ sirkülerimiz ekinde bilginize sunulmuştur.

DETAYLI BİLGİ AL

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7256 Sayılı Kanun ile kesinleşmiş kamu alacakları yapılandırılmakta, yurt içi ve yurt dışı varlık barışı düzenlemesi getirilmekte, istihdam düzenlemeleri yapılmakta ve bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapılmaktadır.

DETAYLI BİLGİ AL

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı’nca açıklanan Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin ekonomik kararlardan bir tanesi de; “Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınması, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasıdır.”

DETAYLI BİLGİ AL (PDF)

YÜRÜRLÜKTEKİ TÜRK

VERGİ KANUNLARI

  • En son kanunlar ile yapılan değişiklikler ilave edilmiştir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

Neler Yapıyoruz?

  • Bağımsız Denetim
  • Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
  • Muhasebe Danışmanlığı
  • Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
  • Kurumsal Finansman Hizmeti

Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

Başarılı geçmişinin deneyimi ile sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere bağımsız denetim, vergi ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim hizmetleri kapsamında aşağıda sayılan hizmetleri gerçekleştirmektedir.

  • Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi şirketlerin, Kurul tarafından belirlenen esaslara göre bağımsız denetimi ve Bağımsız Denetim Raporlarının hazırlanması
  • Genel amaçlı finansal tabloların Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygunluk denetimi ve Bağımsız Denetim Raporları hazırlanması
  • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporları hazırlanması
  • Devamını Oku

YAYINLAR/DUYURULAR

HAKKIMIZDA / Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş

Başarılı geçmişinin deneyimi ile sanayi, ticaret ve hizmet sektöründeki işletmelere bağımsız denetim, vergi ve uzmanlaşmış danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Şirketimiz Belçika kanunlarına göre kurulmuş, kar amacı gütmeyen, üyeleri arasında mesleki dayanışmaya imkan sağlayan Praxity Global Alliance of Independent Firms adlı birliğin üyesidir. İngiltere'de Praxity - Global Alliance Limited unvanıyla yönetim ofisi, 96`yı aşkın ülkede üyesi bulunmaktadır. Praxity'nin kendisi denetim, danışmanlık vb hizmet vermemekte..

Devamını Oku
Image
Bağımsız Denetim
Image
Vergi ve Mali Mevzuat Hizmetleri
Image
Muhasebe Desteği
Image
Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
Image
Kurumsal Finansman Hizmeti


HİZMETLERİMİZ

Why choose Us?

Bağımsız DenetimBağımsız Denetim Hizmetleri

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş., bağımsız denetim hizmetleri kapsamında aşağıda sayılan hizmetleri gerçekleştirmektedir..

Effective Planning

Vergi ve Mali Mevzuat HizmetleriVergi hukuku ile ilgili hizmetler

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.nin çözüm ortaları tarafından , vergi hukuku ile ilgili olarak aşağıda sayılan hizmetleri sunulmaktadır..

Why choose Us?

Muhasebe DesteğiMuhasebe Desteği Hizmetleri

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. çözüm ortakları ile birlikte müşterilerine, muhasebe desteği kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır..

Why choose Us?

Yönetim Danışmanlığı HizmetleriŞirket kuruluş hizmetleri vs.

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. çözüm ortakları ile birlikte, müşterilerine; Mali teşviklerin takibi ve sağlanması konusunda danışmanlık..

Effective Planning

Kurumsal Finansman HizmetiPraxity Global Allience uluslararası iş ağı ile..

Praxity Global Allience uluslararası iş ağı ile Türkiye’de, Kurumsal Finansman Bölümü olarak şirket birleşme ve satın almaları, Halka arz danışmanlığı..ÇÖZÜM ORTAKLARI

Bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman ve muhasebe desteği hizmetleri Yeditepe bünyesinde gerçekleştirilmekte, yeminli mali müşavirlik hizmetleri ise kurucu ortak şirketlerimizce yerine getirilmektedir. Detaylar...