Duyurular

Sempozyum sunumları sitemize eklenmiştir.
Sempozyum sunumları sitemize eklenmiştir.

Yeni stajyerler
Şirketimiz. Erasmus Uzun Donem Staj kapsaminda Rotterdam Universitesinden iki ogrenciyi stajyer olarak almistir.

İkincisi düzenlenen Sempozyum 12.1.2016 tarihinde yapıldı
Yeditepe Bağımsız Denetim tarafından 12.01.2016 tarihinde ikincisi düzenlenen "en son özelgeler ışığında dönemsonu işlemleri, e-uygulamalar ve devlet teşvikleri konulu sempozyum CVK / Park Bosphorus Hotel ’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Sempozyuma farklı sektörlerden davetli üst düzey yöneticiler yoğun katılım sağladı.

İ.K. Politikamız

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. olarak şirketimizi başarıya götüren en önemli faktörün çalışanlarımız olduğu bilinciyle, aşağıdaki prensipler doğrultusunda insan kaynaklarımızı yönetmeyi politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız;

    Çalışanlarımız ve şirket yönetimi arasında karşılıklı güven, anlayış ve işbirliğini etkin iletişim yöntemleri ile sürekli geliştirmek,
     
    İşe alıştırma, teknik ve mesleki gelişimi sağlama, kendini geliştirme ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışını tüm çalışanlara yaygınlaştırma amacıyla etkin eğitim programları oluşturmak ve uygulamak,
     
    Çalışanların kapasitelerinin en üst düzeyde kullanılmasını sağlamak için, işin gereklerini ve kendi yeteneklerini dikkate alarak doğru işe doğru insanları yerleştirmek ve çalışanların beklentileri ile şirket hedeflerini birleştirerek bireysel gelişimi sağlamak,
     
    Adil, dengeli ve yetkinlikleri gözeten bir ücret sistemi uygulamak,
     
    Çalışanların motivasyonu artırmak ve şirkete bağlılığını sürekli kılmak için gerekli ortam ve şartları oluşturmak,
     
    Takım çalışmasını, bireysel yaratıcılığı ve katılımcılığı geliştirmek için gerekli sistemleri oluşturmak ve geliştirmek.

İş başvuru formumuzu doldurarak CV nizi bize gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz CV ler ihtiyacımıza göre değerlendirilerek uygun görüldüğü takdirde sizlere iletişim kurulacaktır.