Duyurular

Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değişti.
26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar yayınlanarak, "Bağımsız Denetime Tabi" olacak şirketler yeniden belirlendi

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun yürürlüğe girdi.
7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sempozyum Videoları

Yeditepe Bağımsız Denetim tarafından 26.12.2014 tarihinde düzenlenen "E-Defter Uygulamaları ve Dönem Sonu İşlemleri ile 2015 yılında TTK’ ya göre Bağımsız Denetimin Kapsamı" konulu sempozyum CVK / Park Bosphorus Hotel ’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Sempozyuma farklı sektörlerden davetli üst düzey yöneticiler yoğun katılım sağladı.

Sempozyumun oturum başkanlığını, yönetim kurulu üyemiz ve aynı zamanda İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Mehmet Nadi ABBASOĞLU’ yaptı. "E-Defter Uygulaması" konulu sunumu; Gelir İdaresi Başkanlığı E-Daire Başkanı Sn. Uğur Doğan ve E-Şube Müdürü Sn. Yalçın Tercan gerçekleştirdiler. Şirketimiz ortaklarından Sn. D. Erkan Ateşli’ nin “Dönem Sonu İşlemleri” konulu sunumu büyük ilgi gördü. Yine Bağımsız Denetim Direktörümüz Sn. Hasan Ersin; "2015 yılında TTK’ ya göre bağımsız denetimin kapsamı" hakkında bilgilendirme yaptı.

Sempozyum katılımcılara kendi isimlerinin yazılı olduğu osmanlıca hat levha takdiminin ardından sona erdi.